Dataverbruik mobieltjes loopt tegen verwachting in terug

We kunnen en doen allemaal steeds meer met onze mobiele telefoon. Een logisch gevolg van dit fenomeen is dat het dataverbruik de afgelopen jaren ook flink toenam. Immers de meeste functionaliteiten hebben te maken met het ontvangen en vesturen van data over het netwerk. Denk aan alle spelletjes die we in de trein spelen of navigatie software welke we aan hebben staan om de weg te vinden. Deze verslijten stuk voor stuk veel MB’s.

Stijgende trend gestopt

De stijgende trend lijkt in de eerste drie maanden van 2016 tot een stop te zijn gekomen. Er is nauwelijks meer data verbruikt door mobiele telefoons dan in dezelfde periode vorig jaar. Op het 3G-netwerk is zelfs sprake van een concrete afname van het internet gebruik. In de voorgaande jaren was er juist een tegenover gestelde trend waarneembaar. Elk kwartaal verdubbelde het aantal MB’s wat werd verbruikt op het mobiele netwerk. In percentages uitgedrukt is het dataverbruik het eerste kwartaal van 2016 met een nagenoeg verwaarloosbare 1 procent gestegen ten opzichte van de 3 maanden daarvoor. Dit is vastgesteld door de meest recente Telecommonitor van de Autoriteit Consument en Markt.

In de laatste drie maanden van 2015 vebruikten we met zijn allen nog 13 procent meer MB’s op onze smartphones dan het kwartaal daarvoor. Deze stijging in de laatste maanden van vorig jaar is enigszins verklaarbaar. Veel telefoon providers kwamen met aanbiedingen waarmee je gratis onbeperkt van het internet op het 4G-netwerk gebruik kon maken. Een mobiel kopen met onbeperkte databundel zorgde daarom voor een piek in dataverbruik.

Akties in feestmaand

De uitzonderlijke opwaartse trend in de traditionele December feestmaand is tot stand gekomen door de 4G-netwerk akties van vrijwel alle GSM aanbieders. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel klanten hun aankoop naar voren hebben gehaald om te kunnen profiteren van de diverse 4G aanbiedingen. Het uitblijven van deze uitzonderlijke akties had er waarschijnlijk voor gezorgd dat de daling in 2016 beperkt was gebleven, omdat een groot percentage klanten de aanschaf over het jaar heen had getild. Dit betekent dat er voor het tweede kwartaal logischerwijs weer een enorme stijging zal gaan plaatsvinden in het MB gebruik ten opzichte van het eerste kwartaal.

3G-netwerk minder in trek

De enorme reclame campagnes rondom het snellere en betrouwbaardere 4G-netwerk is er debet aan dat mensen zijn overgestapt. De oude 3G telefoon met databundel is omgeruild voor een nieuwe 4G smartphone. Dit is de eerste keer sinds de introductie van het mobiele 3G-netwerk dat er een daling in verbruik heeft plaatsgevonden. Of dit het begin van het einde van het 3G-netwerk is, is nu nog niet te overzien. Feit is wel dat steeds meer mensen beschikken over een 4G mobiele telefoon en dat dataverbruik allemaal over de 4G-netwerken gaat. Het lijkt derhalve een logisch gevolg dat het verbruik op 3G-netwerken gaan afnemen. Maar in welk tempo dat gaat gebeuren? Niemand die het weet.

Tags: , , ,

Comments are closed.